Privacybeleid

 

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van U-Page In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. U-Page voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft haar verwerkingen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.


Artikel 2: Verzamelde gegevens

U-Page en APOODesign verwerkt uw persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van U-Page en of APOODesign afneemt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten
  • Afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan
  • Opslag in onze databank ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en publicatie in de whois-database
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen
  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen

Daarnaast kunnen wij u vragen om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses.

Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Ten slotte leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina's, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina's die u heeft bezocht.

U-Page en APOODesign, zullenl uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.


Artikel 3: Cookies

Zie: Ons Cookie beleid.


Artikel 4: Inzage en correctie

U mag de gegevens die U-Page en APOODesign over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

U heeft het recht U-Page en APOODesign te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, APOODesign zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van APOODesign en uw privacybelang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen op 'Mijn Account'.


Artikel 5: Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van APOODesign, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Artikel 6: Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.


Artikel 7: Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

U-Page

Adres : Wildenberg 29
Postcode : 2716NE
Plaats : Zoetermeer, Nederland

Telefoon : (+31) 06-41422089
Email : info@u-page.nl

KVK nummer : 50438921
BTW nummer : NL146096940B01

Bankgegevens

ING Zoetermeer Nederland
IBANnummer : NL11INGB0004948277
BICnummer : INGBNL2A

U-Page-Logo-Wit-sm.png
U-Page